Lid worden

Aanvraag lidmaatschap

Aanvraag van lidmaatschap van de PEJATOYSPA vzw.
Gelieve na het doorsturen van dit formulier uw bijdrage te storten op rekening nummer BE 86 0016 7178 0650 (BIC : GEBABEBB) van de Pejatoyspa vzw.

Lidgeld : 20 euro effectief lid (geen puppybemiddeling of vermelding op website)
Fokker : 50 euro effectief lid (inclusief vermelding op de website + puppy bemiddeling)

Uw naam - votre nom

Uw voornaam - votre prénom (*)

Adres - adresse (*)

Postnummer- code postal(*)

Gemeente - commune (*)

Land- pays (*)

Email - e-mail (*)

Telefoon - téléphone

GSM - Mobile

Lidmaatschap

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord - J'ai lu et j'accepte la politique de confidentialité

Privacy beleid (GDPR wetgeving 25/5/2018)
U gegevens worden door ons opgeslagen in een databank ten einde u te kunnen registreren als lid van onze vereniging. Uw gegevens worden enkel gebruikt om u te kunnen contacteren als lid en dit onder elke vorm zoals telefonisch, per email of per schrijft. De gegevens die u als lid gevraagd worden zijn enkel deze die voor ons relevant zijn. Het ras dat u fokt wordt gevraagd om gerichte nieuwsbrief en berichten omtrent het ras te kunnen sturen. Wanneer u beslist om geen lid van onze vereniging meer te zijn en u ons daar schriftelijk of per email van verwittigd, dan zullen wij binnen een maximum termijn van 4 weken uw gegevens uit onze databanken verwijderen. In geen enkel geval zullen uw gegevens doorgegeven of doorverkocht worden aan derden. Uw gegevens zullen door ons ook niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan het lidmaatschap van onze vereniging en de daaruit voortspruitende activiteiten. Enkel de voorzitter, secretaris en penningmeester van onze vereniging hebben toegang tot deze gegevens. De Pejatoyspa vzw eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze persoonlijke gegevens te beschermen.