Selecteer een pagina

Front Page

De Cavalier

De Cavalier is levendig, sierlijk, harmonieus en heeft vooral een zachte expressie. Het is een sportief hondje, zeer aanhankelijk en beslist zonder angst! Het is een ideaal gezelschapshondje voor jong en oud. De Cavalier geeft veel liefde, maar vraagt ook om de nodige liefde en affectie. Hij kan best een paar uurtjes alleen zijn, maar wie de ganse dag uit werken gaat kan best geen Cavalier in huis nemen. 

Le Cavalier

Le Cavalier est vif, gracieux, harmonieux et surtout a une expression douce. C’est un chien sportif, très affectueux et sans peur! C’est un chien de compagnie idéal pour petits et grands. Le Cavalier donne beaucoup d’amour, mais demande également l’amour et l’affection nécessaires. Il peut être seul pendant quelques heures, mais ceux qui sortent travailler toute la journée ne devraient pas prendre de Cavalier. 

LIDGELD 2022

Hoofdlid / Membre actif                € 20 

Fokker / Eleveur                                € 50


Rekening : BE 86 0016 7178 0650

BIC : GEBABEBB

Pupjes en de Corona crisis

Momenteel is er zeer grote vraag naar pupjes. Wij begrijpen heel goed dat in deze moeilijke tijden sommige mensen troost zoeken in een pupje, maar let op, een pupje koop je niet voor een paar maand, maar hopelijk heb je een nieuwe huisgenoot voor vele jaren. Denk dus goed na alvorens een pupje aan te schaffen.

Onze fokkers kunnen momenteel niet voldoen aan de vraag en wij willen en kunnen niet meer pupjes fokken enkel alleen omdat de vraag groot is. Hou dus rekening met lange wachttijden.

Sommige mensen hebben geen geduld en kopen dan lukraak een pupje. Daarna krijgen wij dan telefoon met tal van vragen en problemen en hebben ze veel spijt.

Daarom een paar gouden regels waar u niet mag van afwijken als u een goed en gezond Cavalier pupje wil kopen:
1.  Je moet de moeder zien en dat moet een leuk lief hondje zijn. Pupjes kopiëren vaak het karakter van de moeder. Het is namelijk voorzien in het kennelbesluit van de Vlaamse Overheid dat u het recht heeft om de moeder te zien.
2.  Pupjes moeten in familiale sfeer opgroeien en gesocialiseerd worden (radio, TV, huiselijke geluiden, etc), dit is heel belangrijk als u een echt gezelschapshondje wil hebben.
3.  De fokker moet u kunnen aantonen dat hij de nodige gezondheidsonderzoeken heeft uitgevoerd op de ouders. (Hartonderzoek, CM/SM MRI scan en Episodic faling zijn namelijk bij wet verplicht – ministerieel besluit bij het fokkerijbesluit van 19/3/2010)

De 4 kleuren
Les 4 couleurs

De Cavalier bestaat in 4 kleuren – andere kleuren zijn niet toegestaan – De kleuren mogen in de fokkerij met elkaar gecombineerd worden.
Le Cavalier existe en 4 couleurs – les autres couleurs ne sont pas autorisées. . Les couleurs peuvent être combinées entre elles.

BLENHEIM

Kastanje bruin en parelwit.


Châtain et blanc perle

RUBY

Volledig dieprood.


Unicolore, d’un rouge intense.

TRICOLOR

Zwart & wit met bruine aftekeningen.


Noir & blanc avec des marques feu.

BLACK & TAN

Zwart met bruine aftekeningen


Noir avec des taches feu

Aankoop van een Cavalier pupje

Een pup in huis halen is een ernstige zaak!!!

Ga nooit in een impuls een hondje kopen!

Geduld is vereist. 

Bij een ernstige fokker is er altijd een zekere wachttijd.

Laat dit voor jou geen bezwaar zijn, maar profiteer van die periode om je optimaal voor te bereiden.

Een pupje zal deel uitmaken van je gezin, , alleen jij bent verantwoordelijk voor zijn welzijn.

Dat houdt in dat je je goed moet voorbereiden op zijn komst.. 

L’achat d’un chiot cavalier

Adapter un chiot est une affaire sérieuse !!!

N’achetez jamais un chien dans une impulsion!

La patience est requise.

Avec un éleveur sérieux, il y a toujours un certain temps d’attente.

Que cela ne vous pose pas de problème, mais profitez de cette période pour vous préparer de manière optimale.

Un chiot fera partie de votre famille, vous seul êtes responsable de son bien-être.

Cela signifie que vous devez bien vous préparer à son arrivée.

Puppy bemiddeling

Ben je op zoek naar een gezelschapshondje en wil je graag meer informatie neem dan contact op met de puppybemiddeling van de Belgian Cavalier Club. 

Ginette Doom 051/24.59.34 of via email ginettedoom2@gmail.com

Médiation Chiots

Si vous êtes à la recherche d’un chien de compagnies ou vous voulez plus d’information, n’hésiter pas à contacter :

Ginette Doom 051/24.59.34 ou par email ginettedoom2@gmail.com

Fokkers – Eleveurs

Alder Court

Website

of Maesllyn

Website

Courtland

Website

Golden Meadows Dream

Website

The Loveley Dreamdog

Website

Ocean of Happiness

Website

Of Flandres Crown

Website

Of Kingdom Come

Website

Le Spanjeberg

Website

From Lucsuzdream’s

Website

Lylasdream

Website

Garden of Beauties

Website

Van de Hippomaan

Website

Maple Manor

Website

Of an Excellent Choise

Website

De Volder Kristel

0496/933136

rysdevolder@telenet.be

Facebook : van guuchi

Van het Haegehof

Website

Enchanting Companion

0473/764070

gunter.clerx@gmail.com

Van ‘t Marudhof

056/400.385

geldhofrudy@hotmail.com

As Cores Fiery

0472 76 89 50

ascoresfiery@gmail.com

Wouters Anja

00 31 6 10251575 – wouters5@outlook.com

Limon Felicie

0472/103034

nicole.lounal112@gmail.com

Van Groeningen Catherine

0471/219826

MOEDERTJE ULLA

0496 50 52 92
brenda_vanlerberghe@yahoo.com

De verzorging van de Cavalier

Enkele jaren gedelen hebben we met enkele cavalier liefhebbers een video gemaakt omtrent de verzorging van de Cavalier. Deze video die oorspronkelijk op DVD uitgebracht werd, is nu reeds meer dan 18.000 keer bekeken op Youtube.

Gezondheid

Net zoals de mens en alle andere dieren kent een hond ook gezondheidsproblemen. Elk ras heeft een aantal specifieke problemen die in het ras frequenter voorkomen. Onze rasvereniging heeft samen met de fokkers een protocol uitgewerkt om er voor te zorgen dat de kans op erfelijke aandoeningen zo laag mogelijk is. Bespreek met de fokker hoe hij omgaat met de gezondheidsproblemen. 

La santé

Tout comme les humains et tous les autres animaux, un chien a également des problèmes de santé. Chaque race a un certain nombre de problèmes spécifiques qui sont plus courants dans la race. Notre club de race a développé un protocole avec les éleveurs pour s’assurer que le risque de troubles héréditaires est le plus bas possible. Parlez avec l’éleveur de la façon dont il gère les problèmes de santé.

Het bestuur – Le comité

Arnold JACQUES

Voorzitter

Président

Tel 0496/16.84.84

email : a.l.m.jacques@gmail.com

Johny HUYGHEBAERT

Ondervoorzitter

Vice Président

Tel 051/24.59.34

email : johny.huyghebaert@telenet.be

Linda VAN CALSTEREN

Schatbewaarder

Trésorier

Tel 03/775.01.19

email : lindavc@hotmail.com

Isabelle FLOREE

Secretaris

Sécretaire

Tel 056/32.97.39

email : isabelle.floree@telenet.be

Belgian Cavalier Club

Aanvraag om lid te worden

Demande d’adhésion

[one_page_express_contact_form shortcode=”contact-form-7 id="139" title="Lid"”]
Belgian Cavalier club vzw

Administratieve zetel

Laurierstraat 48

9120 MELSELE


Tel 03/77.50.119

RPR Gent, afdeling Dendermonde

BE 0845.861.576 Privacy policyWij hebben deze website ontworpen om geïnteresseerden in staat te stellen kennis te nemen met de Cavalier King Charles Spaniel met onze rasvereniging. De onderstaande regels zijn van toepassing op het gebruik van de website van de Belgian Cavalier Club vzw, elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. 
De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Toegang tot onze website


Alle informatie, zowel onder de vorm van een tekst, onder de vorm van bestanden, onder de vorm van beelden of video’s of als eender welke andere vorm wordt door de Belgian Cavalier Club vzw enkel ten titel van informatie ter beschikking gesteld. 
Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch de Belgian Cavalier Club vzw behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat hem passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. Om toegang te verkrijgen tot private gedeeltes van de website van de Belgian Cavalier Club vzw kan de gebruiker / bezoeker naar persoonlijke informatie gevraagd worden. De bezoeker / gebruiker die deze informatie aanlevert verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat deze informatie eigendom wordt van de Belgian Cavalier Club vzw. De gebruiker / bezoeker geeft derhalve ook de toestemming aan De Belgian Cavalier Club vzw om deze gegevens te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van de Belgian Cavalier Club vzw. Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van de Belgian Cavalier Club vzw middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door de Belgian Cavalier Club vzw worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Cookies


Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek van onze website geen cookies ontvangt. Zie verder onder de rubriek Google Analytics. Voor meer info betreffende Cookies zie onderaan deze tekst.


Onze aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie die weergegeven wordt op onze website. 
Alle informatie die u op de website van de Belgian Cavalier Club vzw zal aantreffen onder de vorm van teksten, documenten, beelden, video’s, databanken of andere, wordt door de Belgian Cavalier Club vzw ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege De Belgian Cavalier Club vzw inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden. De Belgian Cavalier Club vzw treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden, video’s of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering ervan.

Links op onze website


De website van de Belgian Cavalier Club vzw omvat verschillende links naar de websites van derden, dit om het bezoek van de website van de Belgian Cavalier Club vzw voor de gebruiker te vergemakkelijken en te verduidelijken. Als gebruiker bent u vrij om deze links al dan niet aan te wenden. Om het even welke schade die voortspruit uit het aanwenden van de voorgestelde links valt volledige buiten elke aansprakelijkheid van de Belgian Cavalier Club vzw. De Belgian Cavalier Club vzw verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.


Wanneer u als bezoeker van de website vaststelt dat een op de website van de Belgian Cavalier Club vzw aanwezige link foutief zou zijn of niet zou functioneren, dan mag hiervan steeds melding maken aan de Belgian Cavalier Club vzw via email of via telefonisch contact.


De Belgian Cavalier Club vzw behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.


Bescherming van intellectuele rechten

De bedrijfsnaam, de teksten, bestanden, beelden en video’s op de website van de Belgian Cavalier Club vzw behoren tot de eigen auteursrecht van de Belgian Cavalier Club vzw en mogen onder geen enkel beding worden gekopieerd, gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van de Belgian Cavalier Club vzw . 
De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van de Belgian Cavalier Club vzw , geschiedt enkel na de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

De Belgian Cavalier Club vzw draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op zijn website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. 
Partijen die oordelen dat hun intellectuele rechten geschonden werden door een niet toegelaten gebruik van hun eigendom op de website van de Belgian Cavalier Club vzw , worden verzocht hiervan zo snel mogelijk de Belgian Cavalier Club vzw op de hoogte te brengen. De Belgian Cavalier Club vzw zal dan het nodige doen om het materiaal welke deel uitmaakt van de inbreuk minstens tijdelijk te verwijderen van de website.

Privacy Policy


De mogelijkheid bestaat dat op de website van de Belgian Cavalier Club vzw aan de gebruiker persoonlijke gegevens gevraagd worden zoals naam en voornaam, adres, telefoonnummer en eventueel andere gegevens. De Belgian Cavalier Club vzw eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze persoonlijke gegevens te beschermen. 
Bij elke formulier waar dergelijke gegevens gevraagd worden zal u een specifieke policy terugvinden. Bij het invullen van het formulier met persoonlijke gegevens zal u moeten bevestigen dat u deze policy gelezen heeft en dat u daarmee instemt. 
Informatie omtrent het gebruik en het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Om het verkeer op de website te bestuderen maken we gebruik van Google Analytics. 
Google Analytics is een programma dat belangrijke statistieken levert omtrent aantal bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij onze website voortdurend kunnen verbeteren. Alles rapporten en statistieken zijn volledig anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker van de website. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag bepaalde informatie al dan niet te zien krijgt. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Persoonlijke gegevens uit onze formulieren worden niet opgeslagen in Google Analytics. Uw IP adres wordt gemaskeerd en gegevens niet gedeeld. Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van de Belgian Cavalier Club vzw en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. De Belgian Cavalier Club vzw heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van de Belgian Cavalier Club vzw geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van de Belgian Cavalier Club vzw een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van de website van de Belgian Cavalier Club vzw te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.


Google Analytics – verklaring van Google


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Wat zijn Cookies?


Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruikersgemak verhogen. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals telefoonnummer of een e-mailadres, uit de cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet gebruikt worden voor e-mail en telemarketing. 


Welke soorten cookies bestaan er?


Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.


First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.


Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook). 
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn. 
Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies. Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Uw toestemming


Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden wat kan via uw browserinstellingen. 
U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zult u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Als u op elk moment uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Uw browserinstellingen veranderen. Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. U kan best u de ‘Help’ functie in uw webbrowser consulteren voor meer details.

Aangiftes