Pekingees

De Pekinees

Dat dit hondje uit China stamt, laat de naam reeds vermoeden. En inderdaad, deze veronderstelling is juist, de Pekinees was een bewoner van Peking. Het is een zeer oud ras.

Vroeger waren de Pekinezen, de lievelingen van de aanzienlijken in China. In de 8ste eeuw werden ze hofhond.

Volgens de legende dankt de Pekinees zijn ontstaan aan een Boeddhistische heilige, die aan de wens van een leeuw gehoor gaf.  De heilige verkleinde de proporties van de leeuw zodanig dat zijn liefde voor een kleine apin uitvoerig beantwoord kon worden.

pek3

En inderdaad, als je naar het hondje kijkt, dan zie je dat hij zowel op een leeuw als op een aapje lijkt. De bouw en de beharing van de leeuw, de platte neus en grote ogen van de aap. De Pekinees kwam voor het eerst naar Europa in 1860.

Dat zal zeker niet gemakkelijk geweest zijn! Want op het ontvreemden van zo’n hondje uit de Koninklijke Paleizen, stond de doodstraf!

Van deze dieren, die later nog aangevuld werden door meer exemplaren, stammen eigenlijk al onze hedendaagse Pekinezen af. Het ras is zeer sterk van gestel.

Ze zijn temperamentvol, strijdlustig en moedig als geen ander. Ze zijn schrander van aard, kennen geen vrees en zijn aanhankelijk. De Pekinees is zeker geen keffer,

Maar ook geen hondje dat liefst de hele dag in zijn mand ligt.
Hij verloochent zijn aristocratische afkomst nooit!

pek1